775622655 info@dobryden.eu

Až 12 litrů vody může vytéct z kapajícího kohoutku za den. A to neodvratně znamená mnohem vyšší účet, ale také naprosto zbytečné plýtvání pitnou vodou. Nemluvě o tom, že zvuk kapání může pro hodně lidí vyloženě nesnesitelný. Přitom zastavit kapání u kohoutku není vůbec těžké a rozhodně není nutné měnit hned celou baterii. V dnešním článku si ukážeme, jak na to. 

 

Proč vypnutý kohoutek kape

Může to být hned ze dvou příčin. Pokud se kapky objevují jen zřídka a jen po troškách, zpravidla stačí kohoutek dotáhnout. Mnohem častější příčinou je však poškozené těsnění. Při pravidelném a dlouholetém používá se nevyhnutelně opotřebí vše, včetně tvrzené pryže, která za těsnění zodpovídá.

 

Oprava

Než začnete s opravou kohoutku nezapomeňte vypnout vodu.

Klasická baterie

Klasickou baterií se myslí ta, která má jeden, nebo dva kohoutky. U kapajícího kohoutku pomocí hrany nožíku sundejte barevný štítek. Pod ním najdete šroubek, ten odšroubujte a následně odejměte ovládací růžici. Sundejte ventil a to buď pomocí francouzského klíče, sika kleští nebo klíčem o příslušné velikosti. Na zadní straně ventilu najdete těsnění. To je přichyceno malou matičkou, tu stačí uvolnit a těsnění je možné vyjmout a vyměnit. Zkontrolujte také dosedací plochu, aby na ni nebyly nečistoty. 

Opačným postupem vše opět smontujeme a puštěním vody ověřte, že vše teče, jak má. Baterii nikdy neutahujte příliš, stačí tak, aby nic neprotékalo. Nadbytečné utažení zkracuje těsnění životnost.

 

Páková baterie

Postup je v mnohém velmi podobný tomu u klasické baterie. Pod barevným štítkem je šroubek, kterým  se uvolňuje celá páka. Poté odšroubujte nebo jenom sejměte kroužek kolem kartuše. Vyjměte i kartuši, místo pod ní vyčistěte a dejte na její místo novou kartuši. K opětovnému sestavení aplikujte opačný postup. Vzhledem k tomu, že se nevyměňuje jenom jednotlivé těsnění, ale celá kartuš, bude oprava dražší – kartuš vás vyjde na 150 až 300 Kč podle typu baterie. To, že vše funguje, jak má, zkontrolujte zapnutím vody.

Dobré novinky

Natavte si zasílání našich dobrých novinek

Děkujeme vám. Nyní prosím potvřďte svou registraci v emailu