775622655 info@dobryden.eu

Vycházejí z vašeho bytu hlasité zvuky a sousedi si často stěžují? Nebo naopak, ve vedlejším bytě žije rodina s hlučnými dětmi a vy si nemůžete v klidu odpočinout? Soužití v panelových, nebo činžovních domech může být někdy opravdový oříšek. Je na čase začít řešit zvukovou izolaci.

Hluk z okolních bytů může být obtěžující natolik, že znemožňuje spokojené bydlení, což může zvyšovat stres a ohrožovat i zdraví obyvatel. Nadměrný hluk ničí sluch, škodí kardiovaskulárnímu systému, způsobuje poruchy spánku a zvyšuje agresivitu
Běžný šum v bytě bývá kolem 40 decibelů, pouliční hluk 50 dB,a silně frekventovaná ulice 80 decibelů. Když k tomu připočítáme další akustické šumy, dostaneme se až na 90 decibelů, to odpovídá zvuku sbíječky. Pokud hluk dosáhne 125 dB, stává se bolestivým. Nejhlasitější hodnota, kterou člověk bez újmy snese je podle vědců 160 decibelů. Pak už hrozí protržení ušního bubínku.

Jak odhlučnit byt

Odhlučnit byt vám pomůže nejen v tom, že nebudete neslyšet nepříjemné zvuky od sousedů či ruchy z ulice. Díky odhlučnění zabráníte také šíření zvuku od vás do okolí.

Začněte okny a dveřmi

Správné těsnění oken a dveří je základ. Pokud máte stará okna vyměňte je za nová s izolačními dvojskly. U rušných ulic a dálnic se používají protihluková skla se zvýšenou hodnotou vzduchové neprůzvučnosti, která sníží hladinu hluku o 5–10 dB. Pakliže nová okna máte, zkontrolujte jejich těsnění. Od hluku výrazně také pomohou venkovní neboli předokenní žaluzie. Nezapomeňte zkontrolovat i těsnění dveří, pokud bude poškozené, je potřeba vyměnit.

Vnitřní úpravy

Nenásilné odhlučnění

Pokud hluk není až tak silný, lze použít proti odhlučení bytový textil. Těžké závěsy, rolety, nebo tapisérie, na podlahu silný koberec. Pomoci může i správné umístění nábytku, například přistavení vysoké knihovny ke zdi.

Pokud je hluk nesnesitelný a sousedi nejsou schopni spolupracovat na řešení, můžete je přesvědčit měřením. Podle současných norem by kročejová neprůzvučnost (hluk šířený konstrukcí domu a procházející do sousedního bytu. Tento hluk vzniká padáním předmětů, vrtáním do zdi či dupáním), neměla přesáhnout 55 dB a vzduchová neprůzvučnost mezi byty 53 dB (hluk šířený vzduchem, který pohlcuje zeď nebo strop. Tyto hluky obvykle vytváří například televize, hovor nebo sprcha). I po splnění této normy uslyšíte zvuky stále, jen v nižší intenzitě. Nejvíce budou slyšet ve večerních a nočních hodinách, kdy je relativní klid.

Odhlučnění stěn

U stěn se používají zvukoizolační panely, které se lepí na zeď. Ty zvuk pohlcují, a navíc ho nepropouští dál. Snadno se instalují, zvládnete to hravě i svépomocí.

Dalším řešením jsou akustické předstěny postavené před stávající zeď. Díky neprůzvučnosti až 78 dB vám zajistí komfortní bydlení. Akustický sádrokarton poznáte podle modré barvy. Je univerzální. Lze ho použít na vnitřní příčky, předstěny i podhledy. Díky impregnaci jsou vhodné i do vlhkého prostředí, a tak není problém ani s odhlučněním koupelny. Montáž těchto desek se neliší od klasické montáže sádrokartonových konstrukcí.

Odhlučnění podlah a stropů

Pokud bydlíte v panelovém domě, měla by být pod samotnou podlahou i kročejová izolace. Ta zamezuje přílišnému přenosu zvuku nejen pod vámi, ale i v místnostech, které s ní sousedí.
U stropu odborníci doporučují vytvořit prostor o tloušťce 5-10 cm, který vyplníte vhodným materiálem. Nejlépe akustickou pěnou.

Co je akustická pěna?

Základní jednotky akustické pěny tvoří tzv. akustické panely. Samostatné desky se získávají z velkého kvádru, do něhož se vyřeže akustický reliéf. Ten může mít nejrůznější tvary: „kartony od vajíček“, různorodé lomené roviny, jehlany či sinusovky nebo nejrůznější designové tvary. Primárním úkolem není ani tak odhlučnění místnosti jako spíše zušlechtění akustických vlastností vnitřních prostor. V místnosti se pak netvoří ozvěna, šum, podprahový hluk či ozvěna.

Dobré novinky

Natavte si zasílání našich dobrých novinek

Děkujeme vám. Nyní prosím potvřďte svou registraci v emailu